Enneagramtyperne Generelt

Enneagramtyperne er ni personlighedstyper der ligger som hvert et punkt på en cirkel og som er forbundet via nogle linjer (se Enneagramsymbolet). Typerne benævnes med tal fra 1 til 9. Det er ikke bedre at være én type end en anden. Alle typer har deres særlige egenskaber, styrker, svagheder og udfordringer.

 

Enneagramtyper beskrives oftest med karakteristika omkring fremtoning, adfærd, motivation, værdier, overbevisninger m.v. Typerne beskrives altså ud fra en række overordnede kriterier, og dertil kommer en langt dybereliggende viden om hvorfor typerne gør som de gør.

Gentagne mønstre kan også kaldes for vaner og når vaner bliver automatiske og måske uhensigtsmæssige kommer de ofte til at give flere ulemper end de gavner. Vi har tendens til gentage de samme mønstre om og om igen. Enneagramtypernes styrker og bedste egenskaber kan ved overdrivelse komme til at virke som en forhindring for os selv og give anledning til konflikt med andre. Derfor er der til stadighed brug for bevidsthed om hvor balancepunktet ligger, så vi ikke ”bliver for meget”.

Viden om din egen og andres Enneagramtype giver dig mulighed for at stoppe op og ændre vanemæssige mønstre samt trække på mere hensigtsmæssige tilgange og vælge at leve på en mere frigjort og bevidst måde.

Læs om typerne her

 

Type 1     Type 2     Type 3     Type 4     Type 5     Type 6     Type 7     Type 8     Type 9

 

Se åbne kurser på ENNEAGRAMSTEDET

 

Hvis du vil læse om Enneagrammet er der forslag her på denne Litteraturliste